ble2121
ble2121 ชนะ 11/11 3.1K 10.3K 531
ติดตาม

🔥ซื่อตรง จริงใจ รับผิดชอบ🔥ไม่ใช้หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเอง* และ ผู้อื่น* ยึดถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งอันสูงสุด🔥

40
ทีเด็ด
1.88
ค่าน้ำเฉลี่ย
62.5%
อัตราชนะ
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์