ble2121
ble2121 ชนะ 8/11 2.4K 7.9K 433
ติดตาม

🔥ซื่อตรง จริงใจ รับผิดชอบ🔥ไม่ใช้หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเอง* และ ผู้อื่น* ยึดถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งอันสูงสุด🔥

17
ทีเด็ด
1.91
ค่าน้ำเฉลี่ย
70.6%
อัตราชนะ
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์